Mateřská škola Mašinka Vančurova 2 Litoměřice

Informace pro rodiče

Do MŠ jsou přijímány děti od 3 do 6 let a děti s OŠD. Třídy jsou sourozenecké, smíšené.

Co by mělo Vaše dítě zvládat před vstupem do MŠ

Poděkování

Mateřská škola Mašinka děkuje za spolupráci

paní Opavové
panu Rebejovi
paní Heinrichové

Co si přinesete do MŠ

Vše prosíme podepsat.

Co vzít s sebou na:

Turistické vycházky
Všechny děti potřebují vhodné oblečení a obuv, batoh, pláštěnku, pitíčko na uzávěr a mlsku
Předplavecký výcvik
Předškolní děti musí mít vhodný batoh, pláštěnku (podle potřeby), plavky, ručník, tekuté mýdlo, pitíčko na uzávěr, mlsku nebo drobné peníze. Děvčata musí mít dlouhé vlasy sepnuté a koupací čepici.

Vzkaz rodičům od jejich dětí

V rámci ŠVP MŠ nabízíme tyto aktivity

Tělovýchovný program
tematické turistické vycházky po okolí města, cvičení na 7.ZŠ, bruslení, předplavecký výcvik, čokoolympiáda, koloběžkiáda
Logopedický program
logopedická péče
Kulturní program
divadlo, kino, galerie, výstavy, kouzelnické představení, koncerty, knihovna, návštěvy městské knihovny, využívání dětských knih ze školní knihovny, pravidelné četby na pokračování, týdenní blok věnovaný knihám.
Vánoční programy
mikulášská nadílka, vánoční nadílka, zdobení stromků na náměstí, výstava Rozmarýn, zpívání na ZŠ, vánoční dílny pro rodiče
Ekologický program
ekologické středisko Sever
...a jiné
solná jeskyně, hledání pokladu v podzemních chodbách, zvířátka do školky, prohlídka prvních tříd ZŠ, velikonoční dílny pro rodiče

Spolupracujeme se Spolupracujeme se ZŠ, Střední školou pedagogickou, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o., SPC, PPP, a jinými odborníky.

| design: Michaela Postránecká | webmaster: Viktor Matys | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky |