Mateřská škola Mašinka Vančurova 2 Litoměřice

Informace pro rodiče

Do MŠ jsou přijímány děti od 3 do 6 let a děti s OŠD. Třídy jsou sourozenecké, smíšené.

Co by mělo Vaše dítě zvládat před vstupem do MŠ

Poděkování

Mateřská škola Mašinka děkuje za spolupráci

panu Kazdovi
paní Kavkové
paní Zárubové
paní Opavové
paní Rebejové
panu Žižkovi

Co si přinesete do MŠ

Vše prosíme podepsat.

Co vzít s sebou na:

Turistické vycházky
Všechny děti potřebují vhodné oblečení a obuv, batoh, pláštěnku, pitíčko na uzávěr a mlsku
Předplavecký výcvik
Předškolní děti musí mít vhodný batoh, pláštěnku (podle potřeby), plavky, ručník, tekuté mýdlo, pitíčko na uzávěr, mlsku nebo drobné peníze. Děvčata musí mít dlouhé vlasy sepnuté a koupací čepici.
Kurzy bruslení
Předškolní "bruslící" děti musí mít vhodný batoh na brusle, brusle, vhodné oblečení na led, rukavice, helma, pití na uzávěr a mlsku.

Vzkaz rodičům od jejich dětí

V rámci ŠVP MŠ nabízíme tyto aktivity

Tělovýchovný program
tematické turistické vycházky po okolí města, cvičení na 7. ZŠ, bruslení, předplavecký výcvik, sportovní olympiáda, koloběžkiáda, fotbalový turnaj
Logopedický program
logopedická péče
Enviromentální výchova
ekologické středisko Sever, přírodovědné vycházky
Další akce
divadlo, kino, galerie, výstavy, kouzelnické představení, koncerty, návštěvy městské knihovny, muzea, mikulášská nadílka, vánoční nadílka, zdobenístromku na náměstí, výstavy v Rozmarýnu, zpívání na ZŠ, vánoční a velikonoční dílny pro rodiče, keramika, solná jeskyně, hledání pokladu, Zajíčkova cesta, zvířátka do školky, prohlídka prvních tříd.

Spolupracujeme se ZŠ, Střední školou pedagogickou, hotelnictví a služeb, Litoměřice,p.o., SPC, PPP a jinými odborníky.

| design: Michaela Postránecká | webmaster: Viktor Matys | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky |