Mateřská škola Mašinka Vančurova 2 Litoměřice

Připravujeme pro vaše děti

Žádné události v kalendáři.

Zpravodaj

Čestné prohlášení

Od 11.5.2020 jsou zákonní zástupci povinni podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a Seznam osob s rizikovými faktory.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

čestné prohlášení ke stažení

Informace pro všechny rodiče našich dětí

Pravidla pro fungování našich mateřských škol od 11.5.2020:

  • od 11.5.2020 se mohou vzdělávat všechny děti povinně předškolní a pokračují v docházce i děti pracujících rodičů,
  • od 18.5.2020 se mohou vdělávat všechny ostatní děti bez omezení,
  • nošení roušek pro děti ve vnitřních a vnějších prostorech školy (budova školy a zahrada školy) není podmínkou,
  • dezinfekce rukou bude v každé třídě k dispozici. Bude umístěna a používána s ohledem na bezpečnost dětí.
| design: Michaela Postránecká | webmaster: Viktor Matys | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky |