Mateřská škola Mašinka Vančurova 2 Litoměřice

Připravujeme pro vaše děti

Žádné události v kalendáři.

Zpravodaj

Informace pro rodiče

V souvislosti s uzavíráním mateřských škol v jiných obcích, kde se vyskytl koronavir, KHS doporučuje

1 omezit shlukování dospělých osob v mateřské škole včetně rodičů a doprovodných osob dětí,

2 často větrat budovu školy, s dětmi pobývat co nejvíce venku, dezinfikovat pravidelně povrchy,

3 dodržovat opatření – dezinfekce rukou při příchodu, nošení roušek, dodržovat odstupy,

4 při příznacích např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod. kontaktovat svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Dále pak po dobu vyhlášení nouzového stavu nebudou na našich mateřských školách probíhat hromadně školní a třídní kulturní akce. I v řadách našich zaměstnanců Mateřské školy Litoměřice, jejich rodinných příslušníků, včetně vás rodičů a vašich rodinných příslušníků, se objevily, zatím ojedinělé, případy nákazy koronavirem. Opatření, která jsou nastavena, vydáváme dle pokynů Krajské hygienické stanice. Tato opatření budou dodržována ve všech našich mateřských školách

| design: Michaela Postránecká | webmaster: Viktor Matys | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky |