Mateřská škola Mašinka Vančurova 2 Litoměřice

Připravujeme pro vaše děti

květen 2021
12.5. st Tematická turistická vycházka. Děti musí mít vhodnou sportovní obuv a oděv, batoh a pití na uzávěr, mohou mít drobnou mlsku. všichni
17.5. po Ekologické středisko Sever - celoroční cyklus výukových programů ( 30,-) předškoláci
19.5. st Tematická turistická vycházka. Děti musí mít vhodnou sportovní obuv a oděv, batoh a pití na uzávěr, mohou mít drobnou mlsku. všichni
26.5. st Tematická turistická vycházka. Děti musí mít vhodnou sportovní obuv a oděv, batoh a pití na uzávěr, mohou mít drobnou mlsku. všichni

Zpravodaj

Informace pro rodiče

Od pondělí 10.5.2021 se mohou, ke své kmenové mateřské škole a bez omezení, vzdělávat všechny naše děti. Těšíme se na vás, zaměstnanci školy

Doprovázející osoby dětí uvnitř budovy, stále s ochranou úst. Děkujeme vám.

Informace k uzavření MŠ

Vážení rodiče, od 1. 3. 2021, dle USNESENÍVLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200, jsou všechna pracoviště Mateřské školy Litoměřice uzavřena. Dle USNESENÍVLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, ze dne 26. února 2021 č. 212 o přijetí krizového opatření, mohou, od 1. 3. 2021, do své kmenové mateřské školy přivést své děti pouze: - zaměstnanci bezpečnostních sborů, - zaměstnanci obecní policie, - zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, - zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, - zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, - sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, - sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, - zaměstnanci Úřadu práce České republiky, - zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, - zaměstnanci Finanční správy České republiky, příslušníky ozbrojených sil, - zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců, - pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, (to znamená, kteří zabezpečují péči žáků ve škole U Stadionu a našich mateřských škol Mateřské školy Litoměřice), - zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, - zaměstnanci zařízení školního stravování, - zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury, - zaměstnanci České pošty, s. p. , - starostové obcí, - zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností, zařazení do městského úřadu nebo magistrátu obce s rozšířenou působností, - zaměstnanci a soudci Krajského soudu v Ústí nad Labem a okresních soudů v jeho působnosti na území Ústeckého kraje, - zaměstnanci a státní zástupci Krajského státního zastupitelství a okresních státních zastupitelství v jeho působnosti na území Ústeckého kraje.

Mgr. Monika Mejtová, ředitelka školy

| design: Michaela Postránecká | webmaster: Viktor Matys | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky |