Mateřská škola Mašinka Vančurova 2 Litoměřice

Připravujeme pro vaše děti

červen 2019
24.6. po Divadlo "Matýsek a jeho kamarádi" (finalista Československo hledá talent 2018 z TV Prima). (60,-) Všichni
září 2019
3.9. út Předplavecký výcvik - děti potřebují batoh, plavky, koupací čepici, ručník, mýdlo, pitíčko na uzávěr, malou mlsku, nebo drobný peníz na zakoupení malého občerstvení. Děvčata budou mít dlouhé vlasy sepnuté. Předškoláci
10.9. út Předplavecký výcvik - děti potřebují batoh, plavky, koupací čepici, ručník, mýdlo, pitíčko na uzávěr, malou mlsku, nebo drobný peníz na zakoupení malého občerstvení. Děvčata budou mít dlouhé vlasy sepnuté. Předškoláci
11.9. st Jízda výletním vláčkem po Litoměřicích. (40.-) Všichni
16.9. po Hudební pořad "Karneval zvířat - na našem dvorečku". Děti si připomenou lidové písničky o zvířátkách žijících na dvorečku, zatancují si a vyzkouší si se zvířátky různá pěvecko-intonační cvičení.(45,-) Všichni
17.9. út Předplavecký výcvik - děti potřebují batoh, plavky, koupací čepici, ručník, mýdlo, pitíčko na uzávěr, malou mlsku, nebo drobný peníz na zakoupení malého občerstvení. Děvčata budou mít dlouhé vlasy sepnuté. Předškoláci
19.9. čt Balónková show plná zvířátek z balónků.Děti se zapojují do programu, získají možnost vyzkoušet si nafouknout či vytvarovat vlastní balónkové zvířátko, každý si domů odnese veselý balónek - balónkové zvířátko. (70.-) Všichni
24.9. út Předplavecký výcvik - děti potřebují batoh, plavky, koupací čepici, ručník, mýdlo, pitíčko na uzávěr, malou mlsku, nebo drobný peníz na zakoupení malého občerstvení. Děvčata budou mít dlouhé vlasy sepnuté. Předškoláci
říjen 2019
1.10. út Předplavecký výcvik - děti potřebují batoh, plavky, koupací čepici, ručník, mýdlo, pitíčko na uzávěr, malou mlsku, nebo drobný peníz na zakoupení malého občerstvení. Děvčata budou mít dlouhé vlasy sepnuté. Předškoláci
8.10. út Předplavecký výcvik - děti potřebují batoh, plavky, koupací čepici, ručník, mýdlo, pitíčko na uzávěr, malou mlsku, nebo drobný peníz na zakoupení malého občerstvení. Děvčata budou mít dlouhé vlasy sepnuté. Předškoláci
15.10. út Předplavecký výcvik - děti potřebují batoh, plavky, koupací čepici, ručník, mýdlo, pitíčko na uzávěr, malou mlsku, nebo drobný peníz na zakoupení malého občerstvení. Děvčata budou mít dlouhé vlasy sepnuté. Předškoláci
22.10. út Předplavecký výcvik - děti potřebují batoh, plavky, koupací čepici, ručník, mýdlo, pitíčko na uzávěr, malou mlsku, nebo drobný peníz na zakoupení malého občerstvení. Děvčata budou mít dlouhé vlasy sepnuté. Předškoláci
listopad 2019
5.11. út Předplavecký výcvik - děti potřebují batoh, plavky, koupací čepici, ručník, mýdlo, pitíčko na uzávěr, malou mlsku, nebo drobný peníz na zakoupení malého občerstvení. Děvčata budou mít dlouhé vlasy sepnuté. Předškoláci
12.11. út Předplavecký výcvik - děti potřebují batoh, plavky, koupací čepici, ručník, mýdlo, pitíčko na uzávěr, malou mlsku, nebo drobný peníz na zakoupení malého občerstvení. Děvčata budou mít dlouhé vlasy sepnuté. Předškoláci
20.11. st Hudební pořad "Putování za betlémskou hvězdou". V rámci klasické pastýřské hry se s dětmi vypravíme do Betléma pozdravit Ježíška, zazpíváme si vánoční koledy, zahrajeme na netradiční nástroje a připomeneme si několik adventních zvyků a obyčejů. Provázet nás bude také Česká mše vánoční J.J.Ryby. (45.-) Všichni

Zpravodaj

Akce s dětmi - červen

V měsíci červnu bylo pro děti připraveno mnoho akcí. Předškolní děti navštívily knihovnu K. H. Máchy, dětské dopravní hřiště v Jiráskových sadech a ekologické středisko Sever. Každou středu jsme se vypravily na turistické vycházky po okolí MŠ a zúčastnili jsme se výstavy drobného zvířectva v Jiráskových sadech. Studentky pedagogické školy si připravily ke Dni dětí soutěžní dopoledne na indiánské téma, kde děti plnily různé úkoly. Pro rodiče jsme si připravily školní besídku spojenou s loučením se předškoláky, kde děti předvedly, co se naučily - pásmo písní, básní, hudebně pohybových her a tanečků. Na školní výlet jsme se tento rok vypravily do zámku v Klášterci nad Ohří, kde jsme strávily pohádkové dopoledne se skřítky a loutkami, shlédly hudební pohádku „Šípková Růženka“ a prohlédly si zámek i jeho okolí. Poslední akcí tohoto školního roku bylo divadlo „Matýsek a jeho kamarádi“ s břichomluvcem Zdeňkem Poláchem.

Pitný režim - MŠ Stránského

Dětem, které budou během července docházet do MŠ Stránského, dejte prosím sebou podepsanou lahev s vodou (na zahradu).

Akce s dětmi - květen

V měsíci květen děti navštívily DDH v Jiráskových sadech, kde se učily správné jízdě na kolech, prohlubovaly znalosti o bezpečnosti silničního provozu a dopravních značkách, během akce „Ukliďme si Česko“, se aktivně zapojily do úklidu školní zahrady, na ZUŠ shlédly hudební program s představením hudebních nástrojů, zúčastnily se akce IZS „Dávej pozor, aneb život bez úrazů“ na DDH v Jiráskových sadech, v divadle K. H. Máchy shlédly pohádku „O chytré princezně“, v knihovně K. H. Máchy se děti seznamovaly s tématem „Místo pro odpad“, zástupci dětí z MŠ se zúčastnily fotbalového turnaje mateřských škol, kde se umístily na čtvrtém místě, v Ekologickém středisku Sever pokračovaly v celoročním cyklu programů na téma „Indiáni v srdci Evropy, aneb Buďme chvíli neviditelní“, zástupci dětí z MŠ se zúčastnily sportovní olympiády mateřských škol na 7. ZŠ, kde získaly čtvrté místo, v rámci turistických vycházek se děti seznamovaly s okolním prostředím, pozorovaly přírodu, hmyz, zvířata a cvičily v rámci celoročního projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“.

| design: Michaela Postránecká | webmaster: Viktor Matys | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky |