Mateřská škola Mašinka Vančurova 2 Litoměřice

Připravujeme pro vaše děti

září 2020
29.9. út Návštěva DDH Jiráskovy sady. Budeme se učit správné jízdě na kolech a prohloubíme znalosti o dopravních značkách. Děti musí mít sportovní obuv a oděv, helmu na kolo. Přiveďte prosím děti do 7,45 hodin. Předškoláci
30.9. st Tematická turistická vycházka. Děti musí mít vhodnou sportovní obuv a oděv, batoh a pití na uzávěr, mohou mít drobnou mlsku. Všichni
říjen 2020
2.10. pá Volby v MŠ - žádáme Vás, abyste si nejdéle v pátek v poledne odnesli domů všechny Vaše věci ze šaten (kromě látkových sáčků), z důvodu pohybu cizích osob v budově školy.
5.10. po Pohybová lekce na ZŠ Havlíčkova.Děti musí mít batoh, sportovní obuv a oděv do tělocvičny ( tričko s krátkým rukávem), pití na uzávěr. Děvčata budou mít dlouhé vlasy sepnuté. Předškoláci
6.10. út Primárně preventivní program "Režim dne a nakládání s volným časem" - plnění úkolů, hledání správných odpovědí, vzájemná spolupráce dětí a lektorky. Předškoláci
7.10. st Tematická turistická vycházka. Děti musí mít vhodnou sportovní obuv a oděv, batoh a pití na uzávěr, mohou mít drobnou mlsku. Všichni
9.10. pá Vánoční fotografování. Fotografování proběhne v 8,00 ho., děti přiveďte do třídy v oblečení, ve kterém se budou fotografovat. Přihlášené děti
12.10. po Pohybová lekce na ZŠ Havlíčkova.Děti musí mít batoh, sportovní obuv a oděv do tělocvičny ( tričko s krátkým rukávem), pití na uzávěr. Děvčata budou mít dlouhé vlasy sepnuté. Předškoláci
13.10. út Divadlo Na klice v MŠ - indiánská pohádka "Indiánka Janka". (65,-) Všichni
14.10. st Tematická turistická vycházka. Děti musí mít vhodnou sportovní obuv a oděv, batoh a pití na uzávěr, mohou mít drobnou mlsku. Všichni
16.10. pá Návštěva Knihovny K.H.Máchy s programem " Poprvé v knihovně". Děti se seznámí s prostředím dětského oddělení, s pojmy - kniha, knihovna , knihkupectví. Učí se správnému zacházení s knihou. ( 5,- ) Předškoláci
19.10. po Pohybová lekce na ZŠ Havlíčkova.Děti musí mít batoh, sportovní obuv a oděv do tělocvičny ( tričko s krátkým rukávem), pití na uzávěr. Děvčata budou mít dlouhé vlasy sepnuté. Předškoláci
20.10. út Ekologické středisko Sever - celoroční cyklus výukových programů (30,-) Předškoláci
21.10. st Konzultační hodiny 1. třída Berušky ( 15 - 16 hodin) Zákonní zástupci
21.10. st Vítání občánků - vybrané děti přivítají malé občánky města pásmem básní a písní. vybrané děti z MŠ
26.10. po Pohybová lekce na ZŠ Havlíčkova.Děti musí mít batoh, sportovní obuv a oděv do tělocvičny ( tričko s krátkým rukávem), pití na uzávěr. Děvčata budou mít dlouhé vlasy sepnuté. Předškoláci
27.10. út Konzultační hodiny 2. třída Rybičky ( 15 - 16 hodin) Zákonní zástupci

Zpravodaj

Nošení roušek

Od 10.9.2020 musí doprovod dětí ve vnitřních prostorách nosit roušky, děti a pedagogové ji mít nemusí(nařízení MZ). Vedení školy

| design: Michaela Postránecká | webmaster: Viktor Matys | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky |